Chráněné bydlení

Jde o zajištěné prostory k bydlení (byty), kde žije jeden nebo více postižených jedinců, a s nimiž jsou ve stálém kontaktu sociální pracovníci. Buď jsou to pečovatelé, nebo asistenti. Zpravidla bývají takovými klienty senioři, bezdomovci, nebo lidé, kteří jsou dlouhodobě nemocní a právě opustili zařízení, kde se podrobili ústavní léčbě.
pes a dívka
Chráněné bydlení se organizuje pro osoby, které sice vyžadují péči terapeuta, ale jsou částečně soběstační. Bydlení v sobě zahrnuje způsob sociální pomoci zacílené k zachování sociálních vazeb s okolním prostředím – s veřejností, s rodinou a přáteli. V převážné míře jde o podporu ve formě poradenství, o psychickou podporu, případně o nácvik duševních schopností nebo fyzických dovedností. Klient si sám volí vlastní způsob počínání v různých situacích a specialista pouze dohlíží, koriguj,e a vhodně vypomáhá.

Chráněné bydlení je služba, která zajišťuje

  • Veškeré operace spojené se stravováním – dietní režim odpovídající zdravotnímu stavu a věku, tzn. nákup surovin, příprava pokrmů, skladování pokrmů.
  • Ubytování ve formě bytu, domu, venkovského stavení, bydlení se zajištěním zaměstnání, bydlení v různých komunitách atd.
  • Výpomoc při domácích pracích, např. praní, žehlení, úklid.
  • Výpomoc s hospodařením s penězi, pomoc s provozem a údržbou domácích spotřebičů.
  • Výpomoc při osobní hygieně a zajištění hygienických potřeb nebo speciálních zdravotnických pomůcek, které s intimní hygienou souvisí.
  • Pedagogickou činnost v souvislosti s udržováním psychických, sociálních a motorických dovedností a schopností. Podporu v souvislosti se zajištěním návratu nebo vstupu do pracovního procesu a také v oblasti partnerských a přátelských vztahů.

moderní přecíň

  • Doprovázení do různých institucí a úřadů – do školy, do zaměstnání, k lékařskému ošetření, do banky, na poštu, na kontaktní pracoviště úřadů. Výpomoc pro udržení sociálních schopností orientace ve společnosti.
  • Odbornou pomoc při uplatnění práv vůči zaměstnavateli, organizacím, a jiným subjektům.

CategoriesNezařazené