Moje důležité vzdělání


Také jste nÄ›kdy toužili po tom, že budete studovat nÄ›jakou vysokou Å¡kolu nebo univerzitu? Pokud ano, tak je samozÅ™ejmÄ› nejlepší, když vy se budete snažit. Neznamená to, že když se budete úplnÄ› drtit, anebo násilím do sebe cpát vÅ¡echny vÄ›domosti svÄ›ta, tak to potom samozÅ™ejmÄ› možná nebude mít kladný úÄinek. Vůbec to nebude mít takový pozitivní úÄinek, jak byste si přáli. Proto je nejlepší, když se budete samozÅ™ejmÄ› uÄit, ale také po malých dávkách. Jako je to s jídlem.

Doma mám mnoho uÄebnic.

TÅ™eba když držíte dietu, opravdu se vám nevyplatí, když vůbec nebudete jíst, protože potom dostanete takový vlÄí veliký hlad, že potom spořádáte asi celou lednici. Tohle to samé také platí u vzdÄ›lávání. Nemůžete si na sebe toho vzít opravdu hodnÄ›. StaÄí, když si toho na sebe vezmete tÅ™eba jenom polovinu vÄ›cí, než které jste si pÅ™edstavovali. Věřte mi, že takhle vám uÄení a nebo celkovÄ› vzdÄ›lávání se půjde o mnoho lépe a snáze. Já vždycky dbám na to, abych se také uÄila a aby mi tohle vÅ¡echno Å¡lo. A pokud mi tÅ™eba nÄ›co nejde a potÅ™ebovala bych pomoct, tak se vůbec nestydím a klidnÄ› si nÄ›komu o tu pomoc Å™eknu.

DennÄ› Ätu knihy.

A když tÅ™eba nÄ›kdo v rodinÄ› tomuto pÅ™edmÄ›tu také vůbec nerozumí, tak si vždycky Å™eknu, že nejlepší je, když si seženu tÅ™eba nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, který tohle douÄuje. Už jsem asi pÄ›tkrát využila služby douÄovatele, na tom není vůbec nic Å¡patného. Takhle ten doruÄovatel si alespoň vydÄ›lá také nÄ›jaké peníze. Mám jednu paní, která uÄí za finanÄní obnos. Myslím si, že tohle je opravdu skvÄ›lé. Protože když si seženete nÄ›koho, kdo vám rozumí a kdo bude vÄ›dÄ›t látku, kterou vy potÅ™ebujete vysvÄ›tlit, tak vlastnÄ› už máte půlku vzdÄ›lávání se v kapse. HlavnÄ› nespÄ›chejte, nejde o to, kolik toho zvládnete. Jde hlavnÄ› o to, abyste to pochopili, protože když budete spÄ›chat a budete mít toho na sobÄ› moc, tak potom vůbec neuspÄ›jete.