Výbojka provází lidský život již padesát let

Solária

Některým z vás možná uniklo, že zavedená technologie výroby výbojek zasáhla do lidského života v mnoha oblastech, nejen ve veřejném osvětlení ulic, budov, nádraží a sportovních areálů. Jedním ze směrů, kde se využívají již řadu let, jsou i lázeňská a rekreační zařízení a solária.
Výrobci zářičů využívají vlastností některých typů svítidel, které vyzařují i spektrum ultrafialových paprsků. Jsou to speciální výbojky vysokotlaké, které vydávají bílé světlo spektrálně rozšířené do obou směrů (ultrafialového a infračerveného). Uvnitř baňky se nachází rtuť a některé kovové halogenidy, přičemž samotná baňka je zhotovena ze silikátového skla. Výrobky jsou velmi odolné vůči vysoké teplotě, baňka musí vydržet zátěž až 900 stupňů Celsia.

solárium

Zemědělství

Některé speciální vysokotlaké i nízkotlaké zdroje sodíkové i halogenidové nachází uplatnění i v zemědělství na podporu růstu rostlin. Většinou jde o typy s teplotou chromatičnosti velmi nízkou, zhruba 2100 K, ovšem se značným světelným tokem 110 tisíc lumen, který převyšuje kapacity ostatních osvětlovacích médií. Nasazují se do svítidel s elektronickými předřadníky a využívají se jak pro základní růstovou fázi, tak i v době květenství. Značný výkon a nasazení malého počtu svítidel na velké ploše rovněž přináší významnou úsporu elektrické energie.

pouliční osvětlení

Svítidla v exteriérech

V současné době stále převládá tato technologie pro osvětlování velkých ploch exteriérů. Provází náš život ve městech i na venkově, mnohdy je ani neregistrujeme a připadají nám přirozenou součástí života. Instalují se ve sportovních areálech, v podobě veřejného osvětlení ulic a silnic, patří do základního vybavení vlakových a autobusových nádraží, komplexů průmyslové výroby, nákupních center a další infrastruktury. Největší podíl tvoří baňky plněné sodíkem a v hojném počtu se nasazují i metalhalogenidové výbojky.